i Trondsonstugu, Lom prestegard

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
Senere gnr. 70, bnr. 27

Plassen fikk nok navn etter husmann Ola Trondsson (s.d.)