i Meldal

Sivil tilhørighet
Meldal kommune
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Geistlig tilhørighet
Meldal prestegjeld