på Kolås, Lindås

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Alver kommune

Matrikkel
Mnr. 55 fra 1723
Mnr. 118 fra 1838
Gnr. 107 fra 1886