i Krubba, Molde

Øst for elva og opp mot Østre Røysa (benevnelsene Krubba og Røysa ble brukt om hverandre)