på Prestgarden, Melhus

Matrikkel
1950: gnr. 90, Melhus prestegård

Skrivemåter
Prestgarden (godkjent av kartverket 1967, anbefalt form)
Rye prestegard (godkjent av kartverket 1964)