på Karnes, Lyngen

Matrikkel
Gnr. 82 (indre) og 83 (ytre)