i Lagegården, Molde

Trolig senere mnr. 151 B i Østre Schultzhagen, omtrent der Strandgata 13 og Olsmedbakken 6 E senere ble bygd