på Lesja kirkegård

I 1749 ble ny kirke og kirkegård anlagt rundt 500 meter fra det gamle kirkestedet