på mnr. 34, Grova, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 35. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/70/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 34. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340622
Takst 1807: Groven, mnr. 34. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012
Skatt 1816: Groven, mnr. 34. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301006