på Adelus' grunn, Molde

Trolig i Vestre Schultzhagen