på Sør-Hole, Lesja

Gnr. 105

Skrivemåter
Hole søre (godkjent av kartverket 1982)