i Dalen, Lund, Meldal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under senere gnr. 89 (489), bnr. 1

Også kalt Blautdalen