på mnr. 75, Kirkebakken, Molde

Matrikkel
Utskilt fra Elen Davidsdotters grunn
Takst 1767: Kirke bakken, mnr. 87. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064206
Takst 1787: Kirke Bakken, mnr. 76. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064046
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 76. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/74/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 75. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340627
Takst 1807: Hoved Gaden, mnr. 75. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020
Ft. 1865: Hovedgaden, mnr. 75
Kart 1913: Nye kirkebakke