på Bomberget, Karlslyst, Malvik

Matrikkel
Umatrikulert plass, utskilt 1952 som gnr. 57, bnr. 137

Også kalt Karlslystberget