på mnr. 68, Kirkebakken, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Kirkebakken, mnr. 69. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/74/
Ft. 1801: Kirkebakken, mnr. 68
Kjøpt av kirken i 1804 for utvidelse av kirkegården

Nord for mnr. 69