i Sandnes, Lindås

Geistlig tilhørighet
Sandnes sogn ble eget prestegjeld (Masfjorden) i 1875