på Kvee, Vesl-Kollstad, Lesja

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1838: mnr. 92, lnr. 172
I 1870 innlemmet i senere gnr. 99, bnr. 1