på Kirkerem, Riksfjord, Aukra

Opprinnelig umatrikulert plass under gnr. 13, bnr. 4
Utskilt 1918 som bnr. 30
Senere Aukraheimen (se der)