på Søre Silibakken, Sili, Lesja

Matrikkel
Umatrikulert plass under senere gnr. 113