på Tynnøl, Lesja

Matrikkel
1950: gnr. 90, Tynnøl (Tøndevold)