i Melie, Sandan, Lesja

Matrikkel
1950: gnr. 46, Sandan, bnr. 2, Melien. Skyld: 35 øre