på Byre, Garmo, Lom

Husmannsplass under en av Garmo-gårdene (gnr. 3–6)