på Andberg, Lom

Matrikkel
1888: gnr. 41, Agneberg. Skyld: 5 mark 96 øre