i Øverlie, Lesja

Matrikkel
1950: gnr. 9, Øverlien

Skrivemåter
Øverli (godkjent av kartverket 1970)