i Nørdre Holen, Lesja

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass under Nørstegard, utskilt 1838 som egen gård
1950: gnr. 66, Holen nordre