i Lindås

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Alver kommune