på Kleivstugu, Stuguflotten, Lesja

Opprinnelig husmannsplass
Stedet grenset mot Kleiva i Romsdalen

Mnr. 1, lnr. 1 C

Nedlagt 1866