på Kårbøsetre, Kårbø, Lesja

Matrikkel
1950: gnr. 115, Kaarbø, bnr. 3, Sæteren. Skyld: 1 mark 6 øre

Skrivemåter
Kårbøsætri (godkjent av kartverket 1.7.1991, anbefalt form)
Kårbøsæter (godkjent av kartverket 1.7.1991)