på Aurtande, Stor-Tande, Lesja

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
Utskilt 1910 som gnr. 104, bnr. 8