i Huset, Stor-Kollstad, Lesja

Opprinnelig umatrikulert plass kalt Huset
Bygslet som Øvre Kollstad i 1740

Kjøpt til selveierbruk i 1755, men ikke matrikulert før 1980 – som gnr. 98, bnr. 16 & 17 (Huse)