på Sør-Sletten, Lesja

Matrikkel
1950: gnr. 24, Sletten søndre