på mnr. 103, Hjørnet, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 104. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/78/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 103. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/43/
Takst 1807: Veiten, mnr. 103. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063023