i Nordistugu, Lia, Lesja

Matrikkel
1950: gnr. 91, Lia, bnr. 1, Lia nordre. Skyld: 2 mark 63 øre

Dativ: i Nordistugun