på Kolådalen, Lesja

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
Utskilt 1765 fra Systugu på Tynnøl, og trolig Nordistugu i Lia
1950: gnr. 87, Kålådalen, bnr. 1, Kålådalen (ett bruk). Skyld: 1 mark 15 øre