på Nørdre Kongslykkja, Nørdre Dombås, Lesja

Sivil tilhørighet
Fra 1861: Dovre kommune

Matrikkel
Gnr. 6, bnr. 1