på Nordistugu, Klukkstad, Lesja

Gnr. 102 (Prestgarden), bnr. 18 (Nordre Klokstad)