på Blesterhaugen, Søre Blestra, Lesja

Sivil tilhørighet
Fra 1861: Dovre kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under senere gnr. 15
Plassen ble nok nedlagt før 1850