på Systugu, Klukkstad, Lesja

Gnr. 102 (Prestgarden), bnr. 10 & 17