på Klukkstad, Lesja

Flere bruk under gnr. 102 (Prestgarden)

Skrivemåter
Klokstad (godkjent av kartverket 1982)