på Nord-Sletten, Lesja

Matrikkel
1950: gnr. 23, Sletten nordre