i Nystugu, Stuguflotten, Lesja

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 1, Stueflotten, bnr. 4, Nystuen søndre. Skyld: 1 mark 97 øre

Skrivemåter
Nystugu (godkjent av kartverket 1967, anbefalt form)
Nystuen (godkjent av kartverket 1982)

Dativ: i Nystugun