på fhv. mnr. 95, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 95. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/77/
Nedråtnet 1797
Takst 1802: Hoved-Gaden, mnr. 95
Takst 1807: Weiten, mnr. 95
Huset lå mellom fhv. mnr. 94 og mnr. 98 og ble kalt på Hjørnet i 1811 (s.d.) og 1837 (s.d.)
På midten av 1800-tallet ble grunnen delt i mnr. 89 A, 98 og 198, og trolig en del av mnr. 92 & 93. Nummeret 95 ble gitt til en annen eiendom