på Nørder-Stavem, Stavem, Lesja

Matrikkel
1950: gnr. 61, Stavheim nordre, bnr. 3, Stavheim nordre søndre. Skyld: 5 mark 76 øre