på Oppistugu, Hattrem Oppigard, Lesja

Matrikkel
1950: gnr. 109, Hatrem Oppigård, bnr. 2, Hatrem Oppistuen. Skyld: 2 mark 45 øre

Dativ: på Uppistugun

Bumerke fra Oppistugu på Hattrem (etter Årbok for Gudbrandsdalen, 1978)