på Stor-Kollstad, Lesja

Gnr. 98

Skrivemåter
Kolstad store (godkjent av kartverket 1968)
Store Kolstad (godkjent av kartverket 1968, anbefalt form)
Storkolstad (godkjent av kartverket 1982)