på Søre Reiten, Reiten, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 36, Reiten, bnr. 2, Reiten. Skyld: 2 mark 19 øre
Fra 2020: gnr. 436, bnr. 2