Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Før 2020: gnr. 118, bnr. 3
Fra 2020: gnr. 518, bnr. 3