på Stavem, Lesja

Gnr. 60 (Kjellshus), 61 (Stavem nørdre) og 62 (Stavem søre)