på Dombås, Lesja

Sivil tilhørighet
Fra 1861: Dovre kommune

Domås-gardene