i Ramsvik, Aukra

Sivil tilhørighet
1669, 1673: Sund tinglag
1840: Borgund tinglag, etter resolusjon av 18.1.1839. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093676
Fra 1.1.1902: Vatne kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
1664: Aukra hovedsogn
Fra 1792: Borgund prestegjeld, Vatne sogn
1865: Skodje prestegjeld, Vatne sogn

Matrikkel
1840: mnr. 300, Ramsvik. Skyld: 3 daler 4 ort 23 skilling. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093616
1950: gnr. 118, Ramsvik
Fra 2020: gnr. 518

Skrivemåter
Ramsvik (vedtatt av klagenemnda 7.12.1995)
Ramsvika (avslått av klagenemnda 7.12.1995)

På Midøya