på Lyftingsbakken, Siem, Lesja

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
Utskilt 1894 som gnr. 92, bnr. 3