på Nest-Tande, Lesja

Matrikkel
Gnr. 103

Skrivemåter
Nesttande (godkjent av kartverket 1968, anbefalt form)
Nestande (godkjent av kartverket 1982)