på Kloppan, Einbu, Lesja

Umatrikulert plass under senere gnr. 4
Fraflyttet 1822