i Prestgarden, Lesja

Matrikkel
Gnr. 102

Også kalt Hov