på Plassen, Lesja

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass under Lesjaverk
1950: gnr. 29, Pladsen