i Bjertelibakken, Molde

«Bjert-Eli-bakken» fikk nok navn etter Eli Knutsdotter (s.d.), enke etter husmann Bjerte Olsson. De bodde i nærheten av Bjertelihaugen (vest for kirken), trolig på sørsiden av Bjertelibakken (senere Parkvegen)