i Meldal

Sivil tilhørighet
Egen kommune
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Geistlig tilhørighet
Eget prestegjeld